תקנון שירות דומיין בחינם

סרוור מחשבים מעניקה לך דומיין בחינם, הדומיין תקף לחצי שנה, בתום תקופה
זו יש לחדש את הדומיין לתקופה נוספת.

השירות ניתן בחינם לצורך בניית אתרים בעלות 0 שקלים ואין לעשות בו שימוש
חריג כגון שמירת דומיינים ו/או יצירת דומיינים רבים (יותר מ 3 דומיינים)למשתמש
בודד. שימוש חריג בשירות מכל סוג שהוא יפסול את הגולש מלהשתמש בשירות

סרוור מחשבים רשאית להפסיק את השירות בכל זמן שתרצה ללא הודעה מוקדמת וללא מתן הסברים להפסקת השירות.

סרוור מחשבים לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה מהפסקת השירות או לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש בשירות

שימוש בשירות מהווה הסכמה מלאה לתקנון